Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính hiện nay

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính hiện nay

Bạn muốn thành lập một công ty hỗ trợ tài chính nhưng chưa nắm rõ điều kiện về kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính. Bên canh đó, là việc thực hiện thủ tục mở công ty hỗ trợ tài chính như thế nào hiện nay?.

Với những kinh nghiệm và thực hiện thành lập công ty dịch vụ hỗ trợ tài chính trong thời gian qua, hotrotaichinh.com.vn sẻ chia sẻ chi tiết về trình tự thành lập cũng như những điều kiện kinh doanh lĩnh vực hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp nắm rõ.

Bạn Đang Xem: Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính hiện nay

Hoạt động hỗ trợ tài chính là gì hiện nay?

Định nghĩa về công ty hỗ trợ tài chính không có nằm ở trong luật doanh nghiệp. Nhưng theo như tên gọi vẫn có thể hiểu được là về những hoạt động trong đó. Một trong các hoạt động về hỗ trợ tài chính đó là về hoạt động cho thuê tài chính.
thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay4

Trong nội dung về Luật của những tổ chức tín dụng năm 2010 được bổ sung và sửa đổi trong năm 2017 ở Điều số 113 đã quy định, thì hoạt động về việc cho thuê tài chính là việc cung cấp về tín dụng trung và dài hạn dựa vào cơ sở của hợp đồng về cho thuê và cần phải có 01 trong các điều kiện như sau:

* Trường hợp kết thúc về thời hạn việc cho thuê dựa vào hợp đồng thì bên thuê sẽ có quyền được ưu tiên mua về những tài sản cho thuê dựa vào giá trên danh nghĩa thấp hơn giá trị về thực tế đối với các tài sản cho thuê tính thời điểm hiện tại mua lại.

* Trường hợp kết thúc về thời hạn việc cho thuê dựa vào hợp đồng thì bên thuê nhận được sự chuyển đổi về quyền sở hữu đối với những tài sản cho thuê hay sẽ tiếp tục thuê dựa vào thỏa thuận của cả 2 bên.

* Tổng số tiền để thuê 01 tài sản được quy định ở trong hợp đồng cho thuê về tài chính tối thiểu phải bằng về giá trị tài sản đó tính tại thời điểm thực hiện về ký hợp đồng.

* Về thời gian để cho thuê 01 tài sản tối thiểu phải bằng 60% so với thời gian cần thiết để thực hiện việc khấu hao về tài sản cho thuê.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh về lĩnh vực hỗ trợ tài chính

thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay5

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính hiện nay đang có rất nhiều điều kiện về cấp giấy phép về lĩnh vực này.

– Công ty hỗ trợ về tài chính là tổ chức về tín dụng phi ngân hàng mà hoạt động về kinh doanh thuộc ngành nghề trong kinh doanh có điều kiện theo quy định.Vì thế mà trước khi thành lập công ty cần có giấy phép từ Ngân hàng của nhà nước. Trường hợp này, công ty hỗ trợ về tài chính sẽ được nhận Giấy phép khi đáp ứng đủ những điều kiện ở Điều số 20 và Điều số 11, 12 thuộc về Thông tư số 30/2015/TT-NHNN đã quy định. Cụ thể như sau:

* Khi chủ sở hữu là thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập và công ty TNHH MTV chính là pháp nhân hiện đang hoạt động một cách hợp pháp và có đầy đủ năng lực về tài chính để tham gia vào trong việc góp vốn. Là thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân có đầy đủ năng lực về hành vi dân sự, có đầy đủ khả năng về tài chính để tham gia vào góp vốn.

thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay7

 – Ngoài ra, thì điều kiện của chủ sở hữu là thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, công ty TNHH MTV thực hiện đúng theo nội dung Thông tư về số 30/2015/TT-NHNN ở Điều số11, 12 đã quy định bao gồm:

* Có sở hữu vốn điều lệ và số vốn được cấp ít nhất phải bằng so với vốn pháp định là ở mức là 150 tỉ đồng.

* Có các phương án về kinh doanh một cách khả thi và đề án về việc thành lập mà không có gây ảnh hưởng về sự ổn định, an toàn đối với các hệ thống của tổ chức tín dụng. Không được tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh hay là hạn chế về cạnh tranh hay sự độc quyền trong hệ thống của tổ chức tín dụng.
* Có Điều lệ cần phải phù hợp với các quy định trong Luật của những tổ chức tín dụng và những quy định khác có liên quan theo pháp luật.

Xem Thêm : Cầm Xe Máy Đang Trả Góp Tại Tp Hồ Chí Minh

* Thành viên của Ban kiểm soát và người điều hành, người quản lý cần có đầy đủ về những điều kiện, tiêu chuẩn dựa vào nội dung Luật của những tổ chức tín dụng ở Điều số 50 đã quy định.

Hồ sơ và trình tự về xin cấp phép hoạt động công ty hỗ trợ tài chính

 1. Hồ sơ về xin giấy phép kinh doanh lĩnh vực hỗ trợ tài chính

thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay6

Hồ sơ bao gồm

* Dự thảo của Điều lệ doanh nghiệp

* Đơn đề nghị được cấp phép

* Biên bản của Hội nghị thành lập được thông qua hay là các văn bản của chủ sở hữu đã phê duyệt về các dự thảo Điều lệ, danh sách các chức danh quản trị, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, điều hành dự kiến, kiểm soát và lựa chọn về Trưởng Ban dự bị, Ban dự bị

* Tài liệu để chứng minh về năng lực của bộ máy điều hành dự kiến, kiểm soát và quản trị

* Đề án về thành lập Công ty hỗ trợ tài chính sau khi được chủ sở hữu doanh nghiệp phê duyệt hay là Hội nghị thành lập được thông qua

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp về Giấy phép theo quy định tại Điều 13, 14, 15, 16 Thông tư 30/2015/TT-NHNN và gửi qua đường bưu điện hoặc là nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận về nguyên tắc. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi các Ban trù bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.
thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay3

Bước 2: Trong thời hạn trong 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ về hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận về nguyên tắc thành lập công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ về lý do không chấp thuận.

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, và kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty cho thuê tài chính, Ban trù bị về lập các văn bản bổ sung theo quy định tại điều khoản 4 Điều 15, khoản 7 Điều 16 Thông tư này và gửi qua đường bưu điện hay nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Bước 4:Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ về các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước cần tiến hành cấp Giấy phép theo quy định.

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính hiện nay

thu tuc thanh lap cong ty ho tro tai chinh hien nay1

Xem Thêm : Dịch vụ cho vay tiền nhanh trên thị trường hiện nay

Để đăng ký thành lập về doanh nghiệp hỗ trợ tài chính thì cần soạn thảo hồ sơ đầy đủ và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư chờ lấy giấy phép.Thủ tục đăng ký doanh nghiệp bao gồm về:

– Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và thẻ căn cước công dân bản sao có công chứng đối với cá nhân và giấy tờ đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập… đối với tổ chức.

– Danh sách về các cổ đông và thành viên sở hữu cổ phần và sẽ góp vốn vào công ty hỗ trợ tài chính .

– Điều lệ về công ty hỗ trợ tài chính

– Giấy đề nghị được cấp về giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Những câu hỏi thường gặp

Có nên chọn loại hình công ty phù hợp?

Doanh nghiệp cần phải chọn loại hình công ty phù hợp với công ty hỗ trợ tài chính của mình để có thể đăng ký kinh doanh.

Mỗi loại hình sẽ đều có những đặc điểm riêng, thích hợp với từng điều kiện về vốn cũng như là số lượng thành viên… của công ty.

Do đó, doanh nghiệp hãy lưu ý và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Một số loại hình công ty phổ biển hiện nay gồm về: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty tư nhân, công ty cổ phần cùng công ty hợp danh.

Kinh nghiệm đặt tên cho công ty hiện nay?

Khi đặt tên cho công ty về hỗ trợ tài chính , doanh nghiệp phải lưu ý là không được đặt tên trùng hay là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, tên cần phải có đủ cấu trúc về loại hình và tên riêng.

Tên công ty hỗ trợ tài chính phải có đủ về cấu trúc gồm loại hình và tên riêng. Doanh nghiệp hãy tra cứu về tên doanh nghiệp trước khi đặt tên để tránh vi phạm về quy định chung. Tên riêng doanh nghiệp cũng có thể viết tắt hoặc sử dụng tên tiếng anh nhưng phải đảm bảo là không giống những doanh nghiệp đã đăng ký về kinh doanh trước đó.

Khắc con dấu cho công ty có cần thiết?

Công ty về hỗ trợ tài chính cần có con dấu riêng, số lượng và hình thức về con dấu do doanh nghiệp quyết định.

Đảm bảo có đủ tên công ty và mã số doanh nghiệp và doanh nghiệp sau khi khắc con dấu thì hoàn tất về thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Nguồn: https://hotrotaichinh.com.vn
Danh mục: Tin tức